Vejledende standardprisliste 2024

Skitser, myndighedstegninger og ekstern rådgivning for byggeansøgning 2024

Nedenstående priser er kun for privatpersoner

TILBYG/OMBYG:

Myndighedstegninger og ansøgning om byggetilladelse til til-ombygning op til 50m2 i et plan ex. evt. dispensationsansøgninger, landzone og nedrivningsansøgning samt byggesagsgebyr til kommune fra:  25.000,00 kr.
Følgende skal fremsendes fra bygherre forinden igangsættelse:

– Tegninger af eksisterende bygninger (kan som oftest hentes af grundejeren på weblageret.dk).

– Lokalplan, hvis der findes en for området (grunden).
– Måleblad for grunden (landinspektør tegning)
– Fladenivellement (hvis det findes) – hvis ikke, finder vi en på kort og matrikelstyrelse,
men det er med forbehold for rigtigheden af højder, da disse kort ofte er fejlbehæftede.
– Private servitutter på grunden (hvis disse foreligger).
– Kloakplan/ledningsplan for eksisterende hus/bygninger på grunden.
– Fuldmagt til at Arkitektfirmaet Give Huset A/S må søge om byggetilladelse (fremsendes efter aftale).
Kan ovennævnte ikke fremsendes af bygherre, så kan vi udføre opgaven på medgået tid – timepris á:    1.000,00 kr.
Færdigmelding af til- og ombygning på medgået tid (Bygherre skal leverer alle nødvendige test og dokumentation for kloak, VVS, El og Ventilation inden færdigmelding) – timepris á:    1.000,00 kr.
SKITSER/OVERSLAGSBEREGNINGER:
1 stk. skitse for overslagsberegning ved til- og ombygning (hvis bygherre fremsender håndskitse af ønsket tilbygning samt oplysninger vedr. grund og eksisterende bygninger) – samlet max 5 timer:      4.000,00 kr.
1 stk. skitse for overslagsberegning ved nye projekter (bygherre skal forinden fremsende håndskitse samt alle nødvendige oplysninger for grunden)  – samlet max 10 timer:      8.000,00 kr.
Alternativt udføres skitser på medgået tid – timepris á:      1.000,00 kr.
Flere skitser end 1 stk. eller rettelser til skitse/skitseforslag vil blive faktureret på medgået tid – timepris á:      1.000,00 kr.
Overslagsberegning efter bygherres egne tegninger/skitser – timepris á:      1.000,00 kr.
Indhentning af tilbud fra J. Secher ApS på råhus koncept eller andre af Give Husets samarbejdspartnere – timepris á:      1.000,00 kr.
Nybyg standardpriser ved SELVBYG/MEDBYG: Myndighedstegninger, hoved projekt og udbud mv.
Enfamilieshuse i 1 plan op til 200m2 – myndighedstegninger og ansøgning om byggetilladelse (ex. ansøgning om evt. dispensationsansøgning, landzone og nedbrydning) fra:    50.000,00 kr.
Enfamilieshuse i 1½ eller 2 plan med kælder, forskudte plan op til 200m2 – myndighedstegninger og ansøgning om byggetilladelse  (ex. Ansøgning om evt. dispensationsansøgning, landzone og nedbrydning) fra:    75.000,00 kr.
Tillæg i forbindelse med evt. dispensationsansøgning, ansøgning om nedbrydning eller evt. landzonetilladelse pr. stk.:      4.000,00 kr.
Færdigmelding af byggeri på medgået tid (Bygherre skal leverer alle nødvendige test og dokumentation for kloak, vvs, el og ventilation inden færdigmelding)  – timepris á:      1.000,00 kr.
Hoved projekt/udbudstegninger 1 plan fra:    60.000,00 kr.
Hoved projekt/udbudstegninger 1½ plan, 2 plan og forskudt plan og bolig med kælder fra:    85.000,00 kr.
Udbud ved fag-entreprenører – timepris á:      1.000,00 kr.
Planlægning af byggeri (tidsplan) – timepris á:      1.000,00 kr.
Evt. arkitekttilsyn under byggeriet – timepris á: (kørsel afregnes pr. kilometer iht. statens takster)      1.000,00 kr.
FOR EKSTERNE RÅDGIVERYDELSER – KONTAKT OS VENLIGST:

Alle nævnte priser er inkl. moms.
Alle priser er ekskl. eventuelle gebyrer til stedlige byggemyndighed.
Betaling forfalder straks efter arbejdets udførelse, o g vedr. myndighedstegninger/ansøgning, så snart ansøgningen er fremsendt til kommunen.

Copyright på alle fremsendte tegninger og skitser tilhører Give Huset®