Sunde huse – for dig og for miljøet

For os er det ikke bare vigtigt at vores huse opfylder gældende regler og krav. Vi går også meget op i, at vores huse er bygget med energi- og miljørigtige materialer, sådan at vores huse både er sunde for miljøet og for dem der skal bo i dem. Vi følger konstant med i den nyeste udvikling, sådan at vi sikrer, at vores huse hele tiden bliver rustet bedst muligt til fremtiden. Hos os er der derfor også altid mulighed for at få bygget jeres drømmehus med alternative varme- og energikilder, så I kan gå fremtiden i møde, uden store bekymringer for stigende energipriser.

Rådgivning og forsikring

Tryghed er altafgørende, når man skal i gang med så vigtigt et projekt som husbyggeri. Det er jo ens fremtidige hjem, der er på spil. Derfor kan du være forvisset om, at vi tager os den nødvendige tid til at yde den optimale rådgivning undervejs. Projektet skal på ingen måde hastes igennem – du skal være med hele vejen, uden at tabe pusten undervejs. Vi kan tilbyde alle færdigbyg kunder de nødvendige forsikringer i form af lovpligtig byggeskadeforsikring og eventuel entrepriseforsikring for byggeriet.

Hvad er ikke medregnet

Til alle vores standardpriser skal der tillægges udgifter til stikledninger (ledninger/rør fra og omkring hus til skel), tilslutningsafgifter, gulvbelægning i alle rum udover badeværelser, entré og grovkøkken, hvidevarer, byggesagsgebyr ifm. byggeansøgning, entrepriseforsikring inkl. storm og brand (bygherres All Risk forsikring omhandlende alle på byggeriet udførende entrepriser), geotekniske undersøgelser, eventuelt omfangsdræn, gartner- og belægningsarbejde herunder planering af mulddepot, bortkørsel af overskudsjord, stabil indkørsel, byggestrøm og vand, eventuel udtørring, landinspektør afsætning/attest (hvis dette kræves af den stedlige byggemyndighed) samt LCA-beregning (lovpligtig livscyklusanalyse).

Kørselstillæg til håndværkere, såfremt afstanden er følgende:
Afstand fra 60 til 80 km fra Give, tillægges 3%
Afstand fra 80 til 100 km fra Give, tillægges 5%
Afstand 100 til 125 km fra Give tillægges 7%

Styring og betaling

Styring og koordinering af byggerierne udføres fra start til slut af Arkitektfirmaet Give Huset A/S. Vores byggerier udføres altid i fagentrepriser med faste fagentreprenører, som vi ved vi kan stå inde for. Betaling af byggerierne udføres som ratebetalinger jf. en rateplan, som udarbejdes af Arkitektfirmaet Give Huset A/S og godkendes af bygherre inden opstart af byggeriet. Alle aftaler og arbejder udføres fra fagentreprenørenes side jf. AB 18 forenklet med tillæg af §35 AB. Alt rådgiverarbejde udført af Arkitektfirmaet Give Huset A/S udføres iht. ABR 18 forenklet. Arkitektrådgivning på om- og tilbygning udføres altid på medgået tid.

Planskitse og overslagsbudget

Hos Arkitektfirmaet Give Huset A/S er første møde (af 1 times varighed) vedr. nybyg, inkl. 1 stk. planskitse og 1 stk. overslagsbudget, altid gratis og helt uforpligtende.

I tilfælde af flere møder, med følgende skitseforslag og overslagsbudget, forbeholder vi os dog ret til at fakturere minimum kr. 5.000 inkl. moms pr. udført skitse/skitserevision. Hertil skal det understreges, at skitseforslag mv. kun faktureres, hvis sagen ikke skal udføres gennem os, eller hvis sagen annulleres.

Hvis det ønskes at bruge vores skitser eller dele heraf hos andet firma, er kunden forpligtiget til at betale os et tillæg på frikøb af skitser for ét byggeri. Tillæg på frikøb starter ved private enfamilieshuse fra kr. 25.000,- ved 1 plans huse og fra kr. 35.000,- ved forskudte huse, 1½ og 2 plans huse.

Hvis byggeriet udføres af os, er alle skitseforslag gratis.

Hvis der alene ønskes udført arkitektprojekt, aftales særskilt pris herfor inden opstart af skitsering/projektering.

Alle møder og skitser i forbindelse med ombygning eller tilbygning på eksisterende boliger/garager/udhuse, afregnes på timepris.

Ved professionelle kunder udføres alt skitserings- og prisberegningsarbejde på medgået tid.

Ophavsretten på alle udleverede tegninger og skitser tilhører Arkitektfirmaet Give Huset A/S.

Udfyld og send nedenstående for en aftale med tegnestuen